OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
GDPR

Informační memorandum o zpracování a ochraně osobních údajů

RENA, spol. s r. o. je obchodní společností jejímž předmětem činnosti je zj.: prodej a servis dřevoobráběcích strojů, prodej náhradních dílů, prodej dřevoobráběcích nástrojů, návrhy technologického řešení dle požadavků zákazníka.

RENA, spol. s r. o. zpracovává v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR a ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, níže popsané osobní údaje.

A) Při přijetí poptávky zboží a služeb, či partnerské spolupráce: jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailovou adresu, kontaktní adresu, IČO, DIČ.
Abychom mohli zpracovat nabídku (případně jednat o nabídce), je nutné zpracovávat zmíněné údaje. Takové zpracování umožňuje ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně o osobních údajů. Osobní údaje budou společností RENA spol. s r. o. zpracovávány po dobu jednání o nabídce a následně uchovávány nejdéle 10 let od zaslání poptávky, pro případ znovuotevření jednání o budoucím projektu.

B) Při uzavření kupní smlouvy: jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailovou adresu, kontaktní adresu, IČO, DIČ.
Za účelem poskytnutí plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran musí společnost RENA, spol. s r. o. zpracovávat zmíněné údaje. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy.

C) Kontaktní adresa:RENA, spol. s r. o. se sídlem Juranova 99/6, Pazderna, 682 01 Vyškov, Česká republika, IČ: 46347968, DIČ: CZ46347968, ID: pi5w7re, tel. +420 602 773 524.

Ve Vyškově dne: 24. 5. 2018.
Platnost od 24. 5. 2018.

S tradicí od roku 1992

Jsme česká rodinná společnost RENA s 30letou historií a tradicí na trhu od r. 1992 s osobním přístupem a jednáním, dlouholetými zkušenostmi v oblasti prodeje a servisu dřevoobráběcích strojů, zařízení a prodeje a servisu speciálních obráběcích strojů v dřevozpracujícím průmyslu.

Tvorba webových stránek: Webklient